Dành cho môi

-4%
 Combo Xịt kháng khuẩn LIVE + Sweet Talker lip scrub  Combo Xịt kháng khuẩn LIVE + Sweet Talker lip scrub
249,000₫ 259,000₫
 Sweet Talker Lip Scrub  Sweet Talker Lip Scrub
150,000₫
-15%
 Best Kisser Lip Tint & Cheek  Best Kisser Lip Tint & Cheek
136,000₫ 160,000₫

Best Kisser Lip Tint & Cheek

136,000₫ 160,000₫

-15%
 Best Kisser Lip Balm & Mask  Best Kisser Lip Balm & Mask
136,000₫ 160,000₫

Best Kisser Lip Balm & Mask

136,000₫ 160,000₫

 Combo 2 Lip Tint & Cheek  Combo 2 Lip Tint & Cheek
320,000₫
 Combo 2  Sweet Talker lip scrub  Combo 2  Sweet Talker lip scrub
300,000₫
 Combo 2 Lip Balm & Mask  Combo 2 Lip Balm & Mask
320,000₫
 Combo Best Kisser  Combo Best Kisser
300,000₫