Dành cho tóc

 Combo Wow Dry Shampoo + Lược gỗ  Combo Wow Dry Shampoo + Lược gỗ
190,000₫
 WOW Dry Shampoo  WOW Dry Shampoo
160,000₫
 Combo 2 Wow Dry Shampoo  Combo 2 Wow Dry Shampoo
320,000₫
 Combo WOW Dry Shampoo + Mindful Herbal Bag  Combo WOW Dry Shampoo + Mindful Herbal Bag
410,000₫