Dành cho môi

 Combo 2 Lip Tint & Cheek  Combo 2 Lip Tint & Cheek
320,000₫
 Combo 2  Sweet Talker lip scrub  Combo 2  Sweet Talker lip scrub
300,000₫
 Combo 2 Lip Balm & Mask  Combo 2 Lip Balm & Mask
320,000₫
 Combo Best Kisser  Combo Best Kisser
300,000₫